logo
Siyer 3. Ünite 3. Test
"Peygamber Olarak Hz. Muhammed ve Mekke Dönemi"
1.
Hz. Hatice ve Ebu Talip’i kaybeden Hz. Muhammed’e yönelik baskıların daha da artması Peygamberimizi bir çıkış yolu aramaya sevk etti. Peygamberimiz, kendisine hem destek bulmak hem de İslam’ı Mekke dışında da yaymak amacıyla Taif'e gitmeye karar verdi. Giderken yanında kimi götürdü?
Doğru Cevap: "B" Zeyd
Soru Açıklaması
2.
Taifliler, Hz. Peygamberin davetini reddederek onu küçümsediler ve onunla alay ettiler. Şehirdeki köleleri ve çocukları ona karşı kışkırttıp Hz. Peygamberi ve Zeyd’i taş yağmuruna tuttular. Hz. Peygamber, Taif çıkışında bir bağa sığındı. Bağın sahipleri, Hz. Peygamberi ve Zeyd’i kanlar içinde görünce onlara merhamet gösterdiler. Kölelerine bir tabak üzüm vererek onlara ikram etmesini söylediler. Hz. Peygamberle konuşan köle ona iman ederek Müslümanlar arasına katıldı.
Yukarıda bahsi geçen olaydaki kölenin adı nedir?
Doğru Cevap: "D" Addas
Soru Açıklaması
3.
Taif’ten Mekke’ye dönüşünde Peygamber Efendimizi himayesi altına alıp Mekke’ye girmesini sağlayan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Mut’im b. Adiy
Soru Açıklaması
4.
İsra ve Miraç olayının gerçekleştiği gece olan Miraç kandili hangi ayın hangi gecesinde yaşanmıştır?
Doğru Cevap: "B" Recep ayının 27. gecesi
Soru Açıklaması
5.
İsra olayında Hz. Muhammed nereye götürülmüştür?
Doğru Cevap: "C" Mescid-i Aksa'ya
Soru Açıklaması
6.
İsra ve miraç olayı Mekkeliler arasında tartışma konusu oldu. Bu habere inanmayan müşrikler, böyle bir haberi duymakla Hz. Peygamberin deli ve sihirbaz olduğu hakkında güçlü bir delil bulduklarını zannettiler. Bu sevinçle Hz. Ebu Bekir’in yanına gelen Mekkelilere Hz. Ebu Bekir hiç tereddüt etmeden, “Bunu o söylüyorsa doğrudur.” diye cevap verdi. Bu sebeple Peygamberimiz Hz. Ebu Bekir’e “....................” unvanını vermiştir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki kelimelerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "C" Sıddık
Soru Açıklaması
7.
I. Beş vakit namazın farz olması
II. La ilahe illallah diyen herkesin cennete gireceği müjdesi
III. Bakara suresinin son iki ayeti vahyedilmesi
IV. Ümmetinden şirk koşmayanların cennete girecekleri müjdesi
V. Ramazan orucunun farz olması
VI. Haşr suresinin son üç ayetinin vahyedilmesi
Yukardakilerden hangileri Hz. Muhammed'in miraçtan dönerken getirdiği ilahi lütuflardır?
Doğru Cevap: "E" I-III-IV
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi I. Akabe Biatında Medinelilerin Rasulullah'a verdikleri sözlerden değildir?
Doğru Cevap: "B" İçki içmemek
Soru Açıklaması
9.
I. Akabe Sözleşmesi sonrası Medine’ye dönecek olan Müslümanlar Hz. Peygamberden kendilerine İslam’ı öğretecek ve namaz kıldıracak bir öğretmen vermesini istediler. Hz. Peygamber onlara eğitici olarak kimi göndermiştir?
Doğru Cevap: "D" Mus'ab bin Umeyr
Soru Açıklaması
10.
Medine'ye İslam'ı anlatmakla görevlendirilen sahabinin gayetleriyle Medine'deki Evs ve Hazrec kabilesinin neredeyse tamamı müslüman oldu. Bu haberleri alan Hz. Peygamber ve Müslümanlar büyük sevinç yaşadılar. Bu sebeple bu yıla (M 621) "Sevinç Yılı" anlamına gelen ................................. adı verilmiştir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "A" Senetü'l-İbtihac
Soru Açıklaması
logo
Siyer 3. Ünite 3. Test
"Peygamber Olarak Hz. Muhammed ve Mekke Dönemi"
11.
Aşağıdakilerden hangisi Medine'lilerin İslam'a ilgi göstermesinin sebeplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Mekke'lilerin Hz. Peygamber ve müslümanlara yaptıkları eziyete şahit olup üzülmeleri
Soru Açıklaması
12.
Peygamberimizin hicret için izin vermesi üzerine Müslümanlar gizliden gizliye Mekke’den ayrılırken; “İşte ben Medine’ye gidiyorum. Çocuğunu yetim, eşini dul bırakmak ve annesini ağlatmak isteyen varsa peşime düşsün.” diyerek hicret eden sahabi kimdir?
Doğru Cevap: "A" Hz. Ömer
Soru Açıklaması
13.
Hz. Peygamber'in hicret esnasında yol arkadaşı kimdir?
Doğru Cevap: "C" Hz. Ebu Bekir
Soru Açıklaması
14.
Hz. Peygamber hicret için evinden çıkmadan önce müşrikleri şaşırtmak amacıyla yatağına kimi yatırmıştır?
Doğru Cevap: "D" Hz. Ali
Soru Açıklaması
15.
Hz. Peygamber Medine'ye hicret ederken kendisine yol göstericiliği yapan kişinin kimdir?
Doğru Cevap: "D" Abdullah bin Uraykıd
Soru Açıklaması
16.
Medine'ye hicret miladi hangi yılda gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "C" 622
Soru Açıklaması
17.
İslam'ın ilk mescidi nerede inşa edilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Kuba
Soru Açıklaması
18.
Kureyş’in Hz. Peygamber için koyduğu yüz deve ödülünü almak isteyenlerden biri Peygamberimizi yakalamak amacıyla takibe başlayarak çölde onların izlerini buldu ve atını hızla Peygamberimize doğru sürdü. O sırada atı sürçtü ve yere düştü, atıyla birlikte yere yuvarlandı. Yaşanan bu durumu kendisi hakkında bir uğursuzluk olarak düşündü. Bundan endişelenerek Hz. Peygamberden özür diledi ve eman istedi. Peygamberimiz de onu affederek ona eman verdi ve ona bu olayı kimseye duyurmamasını söyledi. Bunun üzerine yolda takip için gelenleri farklı yerlere yönlendirerek onların Peygamberimizin peşinden gitmelerini önlemiş oldu.
Yukarıda bahsi geçen olayda anlatılan kişi kimdir?
Doğru Cevap: "B" Süraka
Soru Açıklaması
19.
Hicretin hicrî takvimin başlangıcı olarak kabul edilmesi kimin döneminde gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "B" Ömer
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi hicretin sonuçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Kur'an'ın yarısı tamamlanmış oldu.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.