logo
Siyer 3. Ünite 2. Test
"Peygamber Olarak Hz. Muhammed ve Mekke Dönemi"
1.
İslam tarihinde ilk şehit sayılan karı-koca hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Yâsir - Sümeyye
Soru Açıklaması
2.
Hz. Peygamberin davetine yönelik tepkilerin bir sebebi de Mekkelilerin liderlik anlayışıydı. Bu cahiliye anlayışına göre liderlerin zengin ve erkek çocuk sahibi olmaları beklenirdi. Oysa Hz. Peygamber hem zengin değildi hem de sadece kız çocukları olan bir insandı. Bu durumu kabullenemeyen Kureyşliler peygamberliğin zengin ve erkek çocuk sahibi olan bir kişiye gelmesi gerektiğini iddia ediyorlardı. Onlara göre Mekke’den ........................ ve Taif’ten Ebu Mesut’un peygamber olması daha doğru idi.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "A" Velid b. Muğire
Soru Açıklaması
3.
İlk hicret yeri olan Habeşistan'a hicret miladi hangi yıllarda gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "C" 615-616 yılları
Soru Açıklaması
4.
Habeşistan toprakları bugünkü hangi ülkenin topraklarıdır?
Doğru Cevap: "D" Etiyopya
Soru Açıklaması
5.
Habeş kralının ismi ne idi?
Doğru Cevap: "B" Ashame
Soru Açıklaması
6.
İlk Habeşistan hicretinde kafilede kaç kişi vardı?
Doğru Cevap: "B" 15
Soru Açıklaması
7.
İlk Habeşistan hicretinden 1 yıl sonra Habeşistan'a tekrar bir hicret daha oldu. Bu kez kafilede daha fazla insan vardı. İkinci Habeşistan yolculuğunda kaç kişi vardı?
Doğru Cevap: "E" 100
Soru Açıklaması
8.
Peygamberimizin akrabasıdır. 2. Habeşistan hicretinin kafile başkanıdır. Mute savaşında şehit düşmüştür. “Tayyar” ve “zü’l-cenaheyn” "zü'l-hicreteyn" gibi lakapları vardır.
Yukarıda bilgileri verilen sahabi kimdir?
Doğru Cevap: "A" Cafer b. Ebî Talip
Soru Açıklaması
9.
Habeşistan’a göç eden Müslümanları geri getirmesi için müşrikler tarafından Habeşistan’a kim gönderilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Amr bin el-As
Soru Açıklaması
10.
Habeş ülkesine giden Muhacirler, Necaşi’nin ülkesinde, huzur ve güven içinde dinlerini yaşadılar. Habeşistan’a giden Müslümanlardan bazıları Kureyş’in boykotu bitirmesinden sonra Mekke’ye geri döndü. Bir grup muhacir de hicretten sonra Medine’ye döndü. Habeş ülkesinde kalan son grup ne zaman dönmüştür?
Doğru Cevap: "B" Hayber'in Fethi'nde
Soru Açıklaması
logo
Siyer 3. Ünite 2. Test
"Peygamber Olarak Hz. Muhammed ve Mekke Dönemi"
11.
Müslümanları istemek için Habeşistan'a giden müşriklere karşı Habeş kralının önünde Müslümanlar adına konuşma yapan sahabi kimdir?
Doğru Cevap: "A" Cafer bin Ebi Talip
Soru Açıklaması
12.
Bir keresinde Hz. Muhammed “Allah’ım iki Ömer’den biri ile İslam’ı güçlendir!” diye dua etmişti. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in dua ettiği iki Ömer'den biridir?
Doğru Cevap: "A" Ebu Cehil
Soru Açıklaması
13.
Hz. Ömer'in Müslüman Oluşu
Ömer bir gün Hz. Peygamberi öldürmek niyetiyle kılıcını kuşanarak evinden çıktı. Yolda giderken eniştesi ile kız kardeşinin Müslüman olduklarını öğrendi. Bunun üzerine Ömer, kız kardeşinin evine doğru hiddetle yürümeye başladı. Eve yaklaştığı zaman içeriden Kur’an sesleri duydu. Kız kardeşi Fatıma ve kocası Said bin Zeyd daha önce gizlice Müslüman olmuşlardı ve evlerinde bir sahabiden Kur’an öğreniyorlardı. Kur’an sayfalarını sakladılar. Öğretmenlerini de evin bir köşesine gizlediler. Ömer, kız kardeşine bir tokat attı. Yüzü kan içinde kalan Fatıma, Ömer’e hiddetle bağırdı: “Ey Ömer! Ne istiyorsun? Evet, biz İslam’ı kabul ettik. Haydi! Ne istiyorsan yap!” dedi. Kardeşinin yüzünü kan içinde gören Ömer, üzülerek pişman oldu ve kalbi yumuşadı. Az önce okuduklarını istedi. Fatıma, okudukları surenin ilk ayetlerinin yazılı olduğu sayfaları Ömer’e verdi. Kur’an ayetlerini okuyan Ömer’i bir sessizlik kapladı ve ardından, “Beni Muhammed’e götürün.” diye seslendi ve giderek müslüman oldu.
Hz. Ömer'in Müslüman oluşunda okuyup etkilendiği sure aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Taha suresi
Soru Açıklaması
14.
Hz. Ömer'in kız kardeşine ve eniştesine Kur'an öğretirken Ömer'in gelmesiyle saklanan, Ömer'in okuduğu ayetlerden etkilenip ve müslüman olmak istemesi üzerine saklandığı yerden çıkıp “Allah’a yemin olsun ki Hz. Peygamber, önceki gün iki Ömer’den biri ile İslam’ı kuvvetlendirmesi için Allah’a dua etmişti. O, sen olacaksın ey Ömer!” diye müjde veren sahabi kimdir?
Doğru Cevap: "D" Habbab bin Eret
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Mekkeli müşriklerin Müslümanlar hakkında aldıkları boykot kararlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Müslümanlara kız verilmeyecek ancak onlardan kız alınabilecek
Soru Açıklaması
16.
Boykot yılları kaç yıl sürmüştür?
Doğru Cevap: "C" 3 yıl
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Müslümanlara uygulanan boykotun sonuçlarından değildir?
Doğru Cevap: "A" Müşrikler arasındaki ihtilaf ortadan kalktı.
Soru Açıklaması
18.
Boykot yıllarından kısa süre sonra Hz. Peygamber, önce kendisini müşriklere karşı himaye eden amcası Ebu Talip’i, kısa bir müddet sonra da en büyük yardımcısı olan eşi Hz. Hatice’yi kaybetti. Bu iki kayıp Peygamberimizi ve Müslümanları çok üzdü. Bu sebeple bu yıla ............................ adı verildi.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "B" Hüzün Yılı
Soru Açıklaması
19.
Hz. Peygamberin önce kendisini müşriklere karşı himaye eden amcası Ebu Talip’i, kısa bir müddet sonra da en büyük yardımcısı olan eşi Hz. Hatice’yi kaybettiği yıl peygamberliğin kaçıncı yılıdır?
Doğru Cevap: "C" 10
Soru Açıklaması
20.
Hz. Hatice vefat ettiğinde kaç yaşındaydı?
Doğru Cevap: "C" 63
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.