logo
Siyer 3. Ünite 1. Test
"Peygamber Olarak Hz. Muhammed ve Mekke Dönemi"
1.
Hz. Muhammed (sav)'e ilk vahiy gelmeden bir önce sadık(doğru) rüyalar görmeye başladı. Gördüğü rüya aynen gerçekleşiyordu. Adeta vahiy almaya hazırlanıyordu. Sadık rüyalar ne kadar süre boyunca devam etti?
Doğru Cevap: "B" 3
Soru Açıklaması
2.
Peygamber Efendimiz (sav)'e ilk vahiy miladi hangi yılda gelmiştir?
Doğru Cevap: "B" 610
Soru Açıklaması
3.
Peygamberimiz (sav)'e ilk vahiy hangi ayda inmiştir?
Doğru Cevap: "C" Ramazan
Soru Açıklaması
4.
İlk vahiy Peygamberimiz'e hangi gün gelmiştir?
Doğru Cevap: "A" Pazartesi
Soru Açıklaması
5.
Peygamber Efendimiz'e gelen ilk vahiy nedir?
Doğru Cevap: "E" Oku!
Soru Açıklaması
6.
Vahiy getirmekle görevli meleğin adı nedir?
Doğru Cevap: "A" Cebrail
Soru Açıklaması
7.
Peygamberimiz'e gelen ilk vahiy hangi surenin hangi ayetleridir?
Doğru Cevap: "C" Alâk suresi 1-5. ayetler
Soru Açıklaması
8.
İlk vahiy geldikten sonra Peygamberimiz telaşa kapıldı. Evine koştu. Üzerinin örtülmesini istedi. Kendine geldikten sonra eşi Hz. Hatice onu teselli etti. Her zaman eşinin en büyük destekçisi olan Hz. Hatice, Resulullahı alıp Haniflerden olan, İbraniceyi bilip Tevrat ve İncil’i okuyan bilge bir akrabasına götürdü. Hz. Peygamber, yaşadıklarını anlattı ve ona fikrini sordu. O da Hz. Muhammed'in Allah tarafından elçi olarak seçildiğini söyledi.
Yukarıda anlatılan olayda Hz. Hatice'nin peygamberimizi götürdüğü Hanif akrabası kimdir?
Doğru Cevap: "B" Varaka bin Nevfel
Soru Açıklaması
9.
Hz. Hatice'nin akrabası olan Hanif ve bilge şahıs, Hz. Muhammed'e peygamber olarak seçildiğini söyledikten sonra hangi olayı yaşayacağını haber vermiştir?
Doğru Cevap: "D" Kavminin kendisini Mekke'den çıkaracağını
Soru Açıklaması
10.
Hz. Muhammed’e ilk vahiy geldikten sonra bir müddet vahiy kesildi. Bu süre içinde O, Hira Mağarası’na gidiyor ve meleğin tekrar gelmesini bekliyordu. Günler, haftalar süren bu bekleyiş boyunca vahiy meleği gelmedi. Vahyin kesintiye uğradığı bu döneme ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Fetretü'l-vahiy
Soru Açıklaması
logo
Siyer 3. Ünite 1. Test
"Peygamber Olarak Hz. Muhammed ve Mekke Dönemi"
11.
İlk vahiy geldikten sonra vahyin bir müddet gelmemesi sonucu Hz. Muhammed üzülmüş ve sıkıntılı günler geçirmeye başlamıştı. Vahiy kesintiye uğrayınca peygamberimiz ne düşünmeye başlamıştır?
Doğru Cevap: "E" Rabbinin kendisini terk ettiğini
Soru Açıklaması
12.
Vahyin kesintiye uğradığı dönemde bir gün Hz. Muhammed sıkıntılı biçimde Hira Mağarası’na gitti ve dönüşte gökyüzünde vahiy meleğini gördü. Büyük bir ürperti ve heyecana kapılarak telaşlı bir şekilde evine geldi ve yatağına uzandı. Bu esnada vahiy meleği tekrar gelerek 2. vahyi ulaştırdı. Böylece Hz. Peygamberin davet görevi fiilen başlamış oldu.
Gelen 2. vahiy hangi surenin hangi ayetleridir?
Doğru Cevap: "D" Müddessir 1-5. ayetler
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi gelen 2. vahiyde yer alan emirlerden değildir?
Doğru Cevap: "B" Putlardan uzak dur!
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz'in çağrısına uyup ilk müslüman olanlardan değildir?
Doğru Cevap: "A" Hz. Ammar
Soru Açıklaması
15.
Hz. Peygamber İslam'a davetin ilk yıllarında tebliğ için kimin evini kullanmıştır?
Doğru Cevap: "C" Erkam
Soru Açıklaması
16.
Çocuklardan Müslüman olan ilk kişi kimdir?
Doğru Cevap: "D" Ali
Soru Açıklaması
17.
İlk vahiy geldikten sonra Hz. Muhammed davetini gizliden gizliye yürütmüştür. Gizli davet dönemi dediğimiz bu dönem kaç yıl sürmüştür?
Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması
18.
Peygamber Efendimize düşmanlıkta en ileri gidenlerden biri amcası olan Ebu Leheb idi. Karısı da kocasından geri kalmazdı. Karı koca, Peygamberimiz'e her türlü kötülüğü yapmak için fırsat kollarlar, Peygemberimiz'in geçeceği yollara dikenler, pislikler atarlardı. Haklarında Leheb suresi inmiştir.
Ebu Leheb'in karısının adı nedir?
Doğru Cevap: "C" Ümmü Cemil
Soru Açıklaması
19.
I- Alay   II- Hakaret   III- Tehdit  
IV- Kabe'nin içine girmeyi yasaklama
V- Servet ve liderlik verme teklifi  
VI- Sadece belli kişilerle görüşmesine izin verme
VII- Müslümanlara eziyet
VIII- Bir yıl putlara, bir yıl Allah'a tapmayı teklif
IX- Boykot
Yukarıdakilerden kaç tanesi Mekkeli müşriklerin Hz. Muhammed'e ve çağırdığı yeni dine karşı verdikleri tepkilerdendir?
Doğru Cevap: "C" 7
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Müşriklerin İslam Dini'ne karşı çıkmalarının sebeplerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Akıllarına yatmaması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.