logo
Siyer Medine Dönemi 2. Test
1.

Hudeybiye’de Müslümanların umre yapma kararlılığı karşısında Kureyş Peygamberimiz'e kimin başkanlığında bir barış heyeti gönderdi?

Doğru Cevap: "A" Süheyl bin Amr
Soru Açıklaması
2.

Hudeybiye’de Hz. Peygambere ve Müslümanlara Mekke’ye elçi olarak gönderdiği Hz. Osman’ın öldüğü şeklinde haberler geldi. Peygamberimiz Mekkeli müşriklerle savaşmadan oradan ayrılmayacaklarına dair biat almaya karar verdi. Hudeybiye’deki ikameti sırasında gölgelendiği çöl ağacının altında ashabından, ölünceye kadar savaşmak üzere biat aldı.
Bu biata ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Rıdvan
Soru Açıklaması
3.

Hudeybiye Barış Antlaşması miladi hangi yılda gerçekleşmiştir?

Doğru Cevap: "D" 628
Soru Açıklaması
4.

Hendek Savaşı’nda düşman ordusuyla bir olup Müslümanlara ihanet eden ve savaş sonunda Tevrat'a göre cezalandırılan yahudi kabilesi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Kureyza
Soru Açıklaması
5.

Hudeybiye Musalahası’ndan sonra Hz. Peygamber komşu devlet hükümdarlarına ve Arap kabilelerine İslam’a davet mektupları göndermiştir.  Aşağıdakilerden hangisi İslam’a davet mektubu gönderilenlerden değildir?

Doğru Cevap: "A" Büyük Britanya Kralı
Soru Açıklaması
6.

Medine’den çıkarılmış olan yahudilerin yerleştiği, Hudeybiye’den sonra Hz. Ali’nin büyük kahramanlıklarıyla fethedilen yer neresidir?

Doğru Cevap: "D" Hayber
Soru Açıklaması
7.

İslam’a davet mektubu gönderilen hükümdarlardan biri Hz. Peygamberin gönderdiği elçiyi öldürmüştür. Hz. Peygamber buna çok üzülmüştür. Elçiye yapılan bu muamele daha sonra Mute Savaşı’na sebep olmuştur.
Bu hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Gassan Meliki
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye Musalahası’nın maddelerinden değildir?

Doğru Cevap: "A" Anlaşmazlık olduğunda Ebu Süfyan hakem olacak.
Soru Açıklaması
9.

Hz. Muhammed’in Medine’ye hicret etmesinden kısa süre sonra Hz. Peygamberi görüp “Bu yüz yalan söylemez” diyerek anında Müslüman olan yahudi alimi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Abdullah bin Selam
Soru Açıklaması
10.

Mekke’den Medine’ye en son hicret eden sahabi kimdir?

Doğru Cevap: "A" Abbas
Soru Açıklaması
logo
Siyer Medine Dönemi 2. Test
11.

................... bir yolunu bulup Kureyşlilerin elinden kurtuldu. Hudeybiye Antlaşması gereği Medine'ye gidemiyordu. Kızıldeniz sahilindeki Sifülbahr mevkiine yerleşti. Kendisi gibi Mekke'den kaçıp Medine'ye varamayan diğer müslümanlar da yanına geldi ve müşriklerin ticaret kervanları için tehlike arz etmeye başladılar. Bunun üzerine Kureyşliler Müslüman olup Medine'ye gidenlerin iadesini öngören maddeden vazgeçtiler.
Noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Doğru Cevap: "A" Ebu Basir
Soru Açıklaması
12.

Hz. Peygamber'in şartları Müslümanların aleyhine olmasına rağmen Hudeybiye Antlaşması'nı imzalamasındaki asıl amaç ne olabilir?

Doğru Cevap: "A" Sağlanan barış ortamı ile İslam'ın yayılmasını sağlamak.
Soru Açıklaması
13.
Sırasıyla Zeyd bin Harise, Cafer bin Ebi Talip ve Abdullah bin Revaha’nın komutanlık yaptığı savaş hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Mute Savaşı
Soru Açıklaması
14.
“…O gün sayınızın çokluğu sizi gururlandırmıştı. Fakat çokluğunuz size bir fayda sağlamamıştı da o geniş yeryüzü size dar gelmeye başlamıştı. Sonra da yüz çevirip geri kaçmıştınız.” ayeti hangi olaydan bahsetmektedir?
Doğru Cevap: "B" Huneyn Seferi
Soru Açıklaması
15.

Hz. Peygamber Mekke’yi kan dökülmeden fethetmek istiyordu. Bunun için de “………………….’ın evine sığınanlara, Kâbe’ye sığınanlara ve kendi evinde kalanlara hiçbir şey yapılmayacaktır.” buyurdu.

Noktalı yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Doğru Cevap: "E" Ebu Süfyan
Soru Açıklaması
16.

Savaşta ele geçirilen ganimetin büyük bir kısmı Kureyşlilere verilince Medineli Müslümanlar buna kırıldılar ve iki gurup arasında soğuk hava esmeye başladı. Bunun üzerine Allah Rasulü “Ey ensar! Siz bana değersiz bir dünya varlığı uğruna mı kırıldınız? Bense onunla bazı insanların kalbini İslamiyete yaklaştırmaya çalıştım, sizi de o sarsılmaz imanınıza havale ettim. İnsanların bir kısmı koyun ve deve sürüleriyle memleketlerine dönerken siz, Allah Resulü ile yurdunuza dönmekten memnun kalmaz mısınız? Allah’a yemin ederim ki Mekke’den hicret etmiş olmasaydım, mutlaka ensardan biri olurdum. Bütün insanlar bir yola girmişken sadece ensar başka bir yol tutsa ben, şüphesiz ki, ensarın yolunu takip ederdim. Allah’ım! Ensarın oğullarına ve ensarın torunlarına merhamet et!’ buyurdu.

Yukarıda anlatılanlar hangi olaydan sonra olmuştur?

Doğru Cevap: "A" Huneyn Savaşı
Soru Açıklaması
17.
Mekke’nin fethi miladi hangi yıldır?
Doğru Cevap: "D" 630
Soru Açıklaması
18.
Müslümanlar Mekke’yi fethettiklerinde hiçbir taşkınlık yapmadılar. Sekiz yıl önce terk ettikleri mahallelerini, evlerini gezerek hasretlerini giderdiler. Hz. Peygamber de Mekke’de fazla kalmadı ve Huneyn’e doğru hareket etti. Huneyn’e giderken şehrin idaresini kime verdi?
Doğru Cevap: "A" Attab bin Esid
Soru Açıklaması
19.
Haccın farz kılındığı yıl Hz. Peygamber hacca gidememiş fakat yerine kimi tayin ederek müslümanları hacca göndermiştir?
Doğru Cevap: "A" Hz. Ebu Bekir
Soru Açıklaması
20.
Hz. Peygamber’in vefatı miladi hangi tarihtir?
Doğru Cevap: "D" 08.06.632
Soru Açıklaması
logo
Siyer Medine Dönemi 2. Test
21.
Rasulullah’ın vefatı üzerine ........................ “Vallahi Resulullah ölmedi. O, Hz. Musa’nın kavminden kırk gün ayrılıp gittiği gibi Rabb’ine gitti. Musa’nın kavmi de onun öldüğünü söylemişti. Oysa o ölmemiş, geri dönmüştü. İşte Hz. Musa’nın geri döndüğü gibi vallahi Resulullah da geri dönecektir. Kim, Muhammed öldü derse onu kılıcımla iki parça ederim.” dedi. Bunun üzerine ........................ araya girerek “Muhammed, ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür ya da öldürülürse gerisin geriye (eski dininize) mi döneceksiniz? Kim (böyle) geri dönerse Allah’a hiçbir şekilde zarar vermiş olmayacaktır. Allah, şükredenleri ödüllendirecektir.” ayeti ile onu ve diğer müslümanları teskin etti.
Yukarıdaki boşluklara sırasıyla kimler gelmelidir?
Doğru Cevap: "B" Hz. Ömer - Hz. Ebu Bekir
Soru Açıklaması
22.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in Medine Sözleşmesi’yle ulaşmak istediği sonuçlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Mekke’ye geri dönmek
Soru Açıklaması
23.
Mekke’de Müslümanların tek otorite sahibi olmasından sonra civar kabilelerden pek çok heyet gediği için “Elçiler Yılı” adı verilen yıl hicretin kaçıncı yılıdır?
Doğru Cevap: "D" 9
Soru Açıklaması
24.
Hac ibadeti hicretin kaçıncı yılında farz kılınmıştır?
Doğru Cevap: "D" 9
Soru Açıklaması
25.
Peygamberimiz, vefatına yakın rahatsızlığı artınca namaz kıldırması için kimi görevlendirmiştir?
Doğru Cevap: "A" Hz. Ebu Bekir
Soru Açıklaması
26.
Aşağıdakilerden hangisi suffenin karşılığıdır?
Doğru Cevap: "D" Mescid-i Nebevi’nin bir bölümü
Soru Açıklaması
27.

Bizanslılarla yapılan ilk savaş hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Mute
Soru Açıklaması
28.

Medine'ye en son hicret eden sahabi kimdir?

Doğru Cevap: "A" Abbas b. Abdulmuttalib
Soru Açıklaması
29.

Hendek savaşında düşman ordusundan İslam saflarına katılan savaş esnasında Müslüman olduğunu kimseye söylemeyip Peygamberimizin (sas) izniyle bu durumu İslam ordusunun savaşı kazanması için kullanan kişi kimdir?

Doğru Cevap: "A" Nuaym b. Mesud
Soru Açıklaması
30.

Rastladığı zaman olarak Kur’an-ı Kerim’de “Sâatü’l usre/zorluk zamanı” adı verilen savaş hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Tebük Gazvesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.