İmam Hatipli Olmak

Bekir Salih KORKMAZ
Şubat 25, 2016

İmam Hatipli Olmak

Zor iştir İmam Hatipli olmak. Ve aslında çok şeydir.

İmam hatipli olmak Rasulullah’ı tek önder bilip Kur’an ve Sünnet çizgisinden sapmamaktır.

Günde 5 kere huşu ile Yüce Yaratıcı’nın huzuruna durmaktır imam hatipli olmak.

Dava adamı olmaktır imam hatipli olmak. Hakk ile batıl mücadelesinde Hakk’ın yılmaz savunucusu olmaktır.

İmam hatipli olmak dert sahibi olmaktır. Yeryüzündeki tüm kötülükleri kendine dert edinip adalet yeryüzüne hâkim oluncaya dek mücadele etmektir.

Sabretmektir imam hatipli olmak. Gecenin en karanlık vaktinin şafağın en yakın vakti olduğu bilinciyle acılara, kederlere, baskılara ve zulümlere sabretmektir.

Öz yurdunda garip, öz vatanında parya muamelesi görse de gayret ve tevekkülü bırakmamaktır.

Başındaki örtü için okul kapılarında onurla, gururla ve şerefle beklemektir imam hatipli olmak.

İmam hatipli olmak sorumluluk sahibi olmaktır. Dünyadaki tüm Müslümanlardan, tüm insanlardan kendini sorumlu hissetmektir.

Herkes “Banane, benim işim değil” derken “Ben yaparım” diyerek ileri atılmaktır.

İmam hatipli olmak, mazlumun hakkını alıncaya; yeryüzündeki tüm zalimler yok oluncaya kadar zalimin karşısında, mazlumun ise yanında dimdik ayakta durmaktır.

“Kim var!” diye seslenilince, sağına soluna bakınmadan “Ben varım!” demektir.

Kendine sığınana, kapısını çalana kapısını ve gönlünü ardına kadar açmak; varını yoğunu Hak yolunda harcamaktır imam hatipli olmak.

Çaresizlerin çaresi, dertlilerin dert ortağı, ümitsizlerin sığınağı olmaktır.

İmam hatipli olmak aranan adam olmaktır. Bu işi en iyi kim yapar dendiğinde hemen parmakla gösterilmek; bir vazife verildiğinde en iyi şekilde yerine getirmektir.

Tüm kapılar kapanırken yüzüne ardı ardına, “Allah var gam yok” demektir imam hatipli olmak.

İmam hatipli olmak mihrabı boş bırakmamak, topluma önder olmaktır.

İnandığı gibi yaşamak, mensubu olduğu dini en iyi şekilde temsil etmektir imam hatipli olmak.

İmam hatipli olmak diz üstü yaşamaktansa ayakta ölmeyi tercih etmektir.

Modaya değil Hakk’a uymaktır, marka değil iffet elbisesi giymektir imam hatipli olmak.

Biri ecdadına saldırdığında Akif’in deyimiyle boğmaktır, boğamasa da hiç olmazsa yanından kovmaktır.

Doğduğundan beri istiklale âşık olmaktır imam hatipli olmak.

Din, vatan, bayrak ve namus için canını ortaya koymak ve ölüme gülerek gidebilmektir.

İmam hatipli olmak Asım’ın Nesli olmaktır. Garbın âfâkını sardığında çelik zırhlı duvarlar, yokluklar içinde bile olsa hayat iman ve cihattan ibarettir şuuruyla küffara karşı iman dolu göğsünü siper etmektir.

Çağın gerekleri ne ise en iyi şekilde kendini yetiştirmektir.

Hz. Meryem gibi, Hz. Yusuf gibi iffet ve edeb timsali olmaktır. Züleyhalar kapıyı kapatınca “Ben Allah’tan korkarım” diyebilmektir imam hatipli olmak. Eline-diline ve beline sahip olmaktır.

Başkaları ne der diye değil; “Allah ne der” diye düşünmektir.

Ve mert olmaktır imam hatipli olmak. Düşmanının bile saygı duyacağı kadar hem de…

Son olarak hocalarımızın hep söylediği gibi İMAM HATİPLİ OLMAK BİR AYRICALIKTIR, herkese nasip olmaz.

 

Bekir Salih KORKMAZ

Beyşehir – Ocak 2016

*Lütfen aşağıdaki matematik işlemini yaparak devam ediniz.

Ramazan Ayına Kalan Süre
16 Mayıs 2018