logo
11. Sınıf Akaid Dersi 1. Dönem Test Soruları
1.
“Akıl sahibi insanları kendi hür irade ve tercihleriyle bizzat hayırlı olan şeylere götüren ilahi kanun” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Din
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi akaidin konusudur?
Doğru Cevap: "B" İman esaslarının savunmasını yapmak
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi İslam akaidinin temel özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Zamanın şartlarına göre değişebilen bir akideye sahiptir.
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi İslam akaidinin kaynaklarından biridir?
Doğru Cevap: "A"  Mütevatir hadisler
Soru Açıklaması
5.
Akıl-itikat ilişkisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "C" Akıl itikadı belirler, nass ise yorumlar.
Soru Açıklaması
6.
“Ey Peygamber! Kalpten inanmadıkları hâlde, ağızlarıyla “inandık” diyenler ile Yahudilerden küfürde yarışanlar seni üzmesin...”

(Maide suresi, 41. ayet)

Bu ayette iman ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Kalp ile tasdikin
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi taklidi imanın tanımıdır?
Doğru Cevap: "D" Delile dayanmaksızın çevrenin etkisiyle oluşan iman
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi ehl-i sünnetin iman-amel ilişkisi ile ilgili görüşleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A"  Amel imanın ayrılmaz bir parçasıdır.
Soru Açıklaması
9.
“Kişinin kalben Allah’ı bilip bazen diliyle ikrar ettiği halde haset, şöhret, makam düşkünlüğü ve kavmiyetçilik gibi sebeplerle İslam’ı bir din olarak kabullenmemesi”ni ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Küfr-i inâdi
Soru Açıklaması
10.
Küfür ve şirk ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Her küfür şirk olarak kabul edilir.
Soru Açıklaması
logo
11. Sınıf Akaid Dersi 1. Dönem Test Soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi kişiyi küfre sokan davranışlardan biridir?
Doğru Cevap: "B" Allah’a layık olmayan sıfatlar yakıştırmak
Soru Açıklaması
12.
İhlas suresinde Allah ile ilgili aşağıda konuların hangisine değinilmemiştir?
Doğru Cevap: "D" Ebediliğine
Soru Açıklaması
13.
En modern toplumlardan en ilkel kabilelere varıncaya kadar her seviyeden insanın bir yüce varlığa inandığı görülmektedir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturur?
Doğru Cevap: "A" İnanma ihtiyacı insanın doğasında vardır.
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın varlığı ve birliği konusundaki delillerin amaçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" İnkarcıları inanmaya zorlamak
Soru Açıklaması
15.
1. Öncül: Âlem yaratılmıştır.

2. Öncül: Her yaratılanın bir yaratıcısı vardır.

Sonuç: O halde âlemin de bir yaratıcısı vardır ki O da Allah’tır.

Tabloda verilen bilgiler aşağıdaki delillerden hangisine örnektir?
Doğru Cevap: "B" Hudûs
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi “insanın gizli hâl ve günahını örten” anlamına gelen, Allah’ın isimlerinden biridir?
Doğru Cevap: "D" Settar
Soru Açıklaması
17.
“... O’nun benzeri hiçbir şey yoktur. O, işitendir, görendir.” (Şûrâ suresi, 11. ayet)

Bu ayette Allah’ın aşağıdaki sıfatlarından hangisine değinilmemiştir?
Doğru Cevap: "B" Kıyam bi-nefsihi
Soru Açıklaması
18.
I. Allah'ın yeryüzündeki her şeyi gördüğü anlamına gelir.

II. Yok olan her şeyi yokluktan varlığa çıkarmak ve var etmek demektir.

III. Allah'ın her şeyi bilmesi demektir.

Yukarıda numaralandırılmış sıfatlar aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır?
Doğru Cevap: "C" I-Basar, II-Tekvin, III-İlim
Soru Açıklaması
19.
Allah Teala'nın zatında, fiil ve sıfatlarında bir ve benzersiz kabul edilmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Tevhid
Soru Açıklaması
20.
*Müslüman olduğunu ikrar eden bir kimsenin iman ve İslam dairesi dışına çıktığına dair hüküm vermektir.

*Ehl-i sünnet, Müslümanlar hakkında hüsnü zannın esas olduğunu söyleyerek, bu mekanizmayı kullanmayı hoş karşılamamıştır.

Bu maddeler bizleri aşağıdaki kavramlardan hangisi hakkında bilgilendirmektedir?
Doğru Cevap: "B" Tekfir
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.